FAQ

Klachten

Hoe gaan jullie om met mijn klacht?

Wij streven ernaar om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van onze producten. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, dan zoeken we graag samen met jou naar een passende oplossing.

  • Wij zullen je klacht onderzoeken. 
  • Wij zullen contact met je opnemen indien wij meer informatie nodig hebben.
  • Na afloop van het onderzoek naar jouw klacht zullen wij je schriftelijk op de hoogte stellen van de bevindingen van het onderzoek, of jouw klacht is gehandhaafd of afgewezen en de redenen daarvoor. 

Mocht je het toch niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen echt niet uit? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform

Hoe kan ik een klacht indienen?
  • Je kunt een klacht insturen via deze link, of een mail sturen naar contact@elho.nl.
  • Vermeld daarbij een duidelijke omschrijving van jouw klacht en voeg het aankoopbewijs en/of een foto van het product toe.