menu

Bevispunkter

8,400,000 kilo waste becomes beauty:Varje år använder vi nästan 8,400,000 kilo återvunnen plast för att producera designkrukor.

We always aim for more:80% av allt råmaterial som vi använder är gjort av återvunnen plast. 

100% own Wind Energy:Vår produktion kör fullständigt på vår egen väderkvarn som står i trädgården.

Designed and made in Holland:De flesta av våra produkter är designade och tillverkade i Tilburg, Nederländerna.

Longlasting quality works:Våra krukor är gjorda för att kunna njutas av i en mycket lång tid.

No more waste:Alla våra krukor är återvinningsbara.