menu

Bevispunkter

TILLVERKADE AV ÅTERVUNNEN PLAST85 % av vårt råmaterial kommer från avfall

TILLVERKADE MED 100 % VÅR EGEN VINDENERGIförnybar energi från vårt eget vindkraftverk på tomten

KVALITET SOM HÅLLER LÄNGEtillverkade för att njutas av livet ut vare hållbara färger, UV-skydd och frostbeständighet

INGET MER AVFALLalla våra produkter är återvinningsbara

DESIGNADE OCH TILLVERKADE I NEDERLÄNDERNAde flesta av våra produkter är designade och tillverkade i Tilburg

ÖVER 10 MILJONER KILO AVFALL BLIR SKÖNA TINGVarje år återvinns 10 miljoner kilo avfall och används vid tillverkningen av vackra designerkrukor