Sekretessmeddelande

Vi respekterar integriteten för alla användare av vår webblats och vidtar yttersta åtgärder för att garantera att alla personuppgifter skyddas. Elho använder endast personuppgifter för att tillgängliggöra information som begärs av användaren. I övriga fall använder Elho endast personuppgifter med uttryckligt tillstånd från användaren. Vi säljer inte personuppgifter till tredje parter.

elhos webbplats använder 'cookies' för att registrera användarnas internetbeteende. En cookie är ett dataelement som kan skickas till din webbläsare via en webbplats, varpå den lagras i din webbläsare. Avsikten med dessa cookies är att hjälpa dig att hitta önskad information och att skräddarsy ditt besök på webbplatsen baserat på dina enskilda önskemål. Du kan därför välja att inte godkänna dessa cookies genom att justera inställningarna för din webbläsare. Om du inte accepterar cookies kan det emellertid leda till att du nekas åtkomst till vissa sidor på Elhos webbplats.

Ändringar i vårt sekretessmeddelande
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ta bort detta sekretessmeddelande. Nya meddelanden publiceras här och vi råder användare av denna webbplats att besöka detta avsnitt ofta för att hålla sig informerade.