Disclaimer

Disclaimer

Användningsvillkor
Vi lagt ner mycket arbete på denna nya webbplats och är mycket stolta över resultatet. Vi hoppas att innehållet och bilderna inte bara är till glädje för alla, utan också en inspirationskälla. Trots det arbete som vi lagt ner på arbetet med webbplatsen, kan det hända att den information som publiceras här är ofullständig eller felaktig. Inga rättigheter kan härledas till denna information. Om informationen på den här webbplatsen är felaktig eller innehåller fel, gör vi allt för att korrigera den så fort som möjligt.

Innehåll
Innehållet på den här webbplatsen tillhandahålls i god tro och får endast användas ur allmänt informationssyfte. Elho lämnar inga garantier med hänsyn till korrektheten eller fullständigheten vad gäller innehållet på den här webbplatsen. Innehållet på den här webbplatsen omfattar inte medicinsk, juridisk eller investeringsrelaterad rådgivning. Anspråk till Elho med avseende förlust, skador, eller kostnader som uppkommit till följd av besök eller användning av den här webbplatsen utesluts i den mån det omfattas av gällande lagstiftning.

Upphovsrätt/Intellektuell egendom
Alla rättigheter förbehålls. All upphovsrätt och annan intellektuell egendomsrätt som tillämpas för webbplatsens innehåll (inklusive text, bilder, ljud, programvara och annat material) tillhör Elho och dess dotterbolag. För användning av annat material måste tillstånd begäras från dess rättmätige ägare.

Alla kan surfa på den här webbplatsen och återge fragment av den genom tryck, nerladdning till hårddisk eller distribution till tredje part, på två villkor. Den ska användas uteslutande i informationssyfte och kopieringsrättsmeddelandet ‘© elho’ måste anges i alla sådana reproduktioner. Ingen reproduktion av någon del av sidan får säljas eller distribueras för kommersiella syften eller modifieras eller integreras i annat arbete eller publikationer. Antingen i form av tryck eller i elektronisk form, inklusive publicering på annan webbplats, integrering på annan webbplats (framing) eller länkning från annan webbplats till den här webbplatsen. Såvida detta inte godkänts på förhand.

Alla varumärken som visas på den här webbplatsen ägs och används under en licens som tillhör Elho. Användning av varumärken som visas på den här webbplatsen är strängt förbjudet utan godkännande.

Brott mot intellektuell egendom
I den händelse som Elho upptäcker ett brott mot upphovsrätten eller annan intellektuell egendomsrätt, uppmanar vi alla att hålla Elho informerade. Elho vidtar då nödvändig åtgärd för att korrigera överträdelsen.

Produkttillgänglighet
Referenser till produkter eller tjänster på den här webbplatsen utgör inte ett erbjudande att sälja eller tillhandahålla den produkten eller tjänsten. Med hänsyn till köp av en viss produkt eller tjänst, ska särskild rådgivning med hänsyn till tillgänglighet och lämplighet av ovan nämnda produkt eller tjänst sökas.

Ändringar av användarvillkor och av webbplatsen
Elho förbehåller sig rätten att, utan varsel, utföra ändringar och korrigeringar på den här webbplatsen och dess användarvillkor, eller att neka åtkomst till den här webbplatsen vid en tidpunkt som Elho bedömer önskvärd och nödvändig.

Uppgiftsskydd
De personuppgifter som skickas till Elho via den här webbplatsen får endast användas i enlighet med Elhos sekretessmeddelande. Elho råder personer som använder den här webbplatsen att noga läsa igenom sekretessmeddelandet.

Kontakta oss
Vid frågor eller klagomål med hänsyn till den här webbplatsen, vänligen kontakta oss:

ELHO
Atlasstraat 11
5047 RG Tilburg
Nederland
Tel. +31 (0)13 - 515 78 00
Fax +31 (0)13 - 515 78 77