sluiten
Photinia

Photinia x fraseri

Photinia
Lätt att sköta om
Skötsel

Skötsel

Photinia älskar fuktig jord, vattna växten ungefär två till tre gånger i veckan på sommaren, på vintern naturligtvis mindre. Tillsätt lite växtnäring till krukjorden en gång om året på våren. Klipp bort döda eller skadade grenar på våren.

Placering

Placering

Placera växten i solen eller på en plats med halvskugga, helst på en plats som är skyddad mot vinden.

Omplantering

Omplantering

Plantera om Photinia efter köpet, eller en gång vartannat år på våren. Växter blir alltid glada av färsk blomjord.