Vår avsikt

Det är vår dröm att människor ska vara nära till naturen igen i deras dagliga liv. Och vi vill att de ska uppleva naturens många positiva känslor och fördelar. 

elho integrerar dagens natur i människors dagliga liv.

Behovet av natur 
Vi ser att människor utvärderar deras förhållande till naturen på nytt. Människor vill vara engagerade i naturen på ett relevant och positivt sätt, och uppleva det. Naturen ger glädje, lugnhet, balans, hälsa och nöje med andra.

I kontakt med naturen
Det verkliga behovet av människor att vara i kontakt med naturen leder till att människor försöker integrera naturen särskilt i sin dagliga levnadsmiljö. En av de möjligheterna som människor ser för att uppnå detta, är att leta efter sätt för att kunna vara omgivna av grönska. Det som vi menar med ''dagens natur" är att utveckla ett sätt att översätta behovet av naturen på ett respektfullt, smart, fyndigt och effektivt sätt, så att grönska kan integreras i våra nuvarande levnads- och arbetsmiljöer.

Dagens natur
Sammanfattningsvis är att ''integrera dagens natur i ditt dagliga liv'' ett av människors verkliga behov, men samtidigt är det ofta enklare sagt än gjort. Därför har elho ägnat sig åt att stödja dagens natur genom att inspirera människor och underlätta integrationen av naturen i deras dagliga liv, både hemma och på jobbet, på ett sätt och med en stil som passar dem.