Historia

År 1964 började äventyret när Otto Elderenbosch och Saskia Horstmeier grundade ¨Elho International¨. Som unga företagare blev de riktiga pionjärer inom marknaden för syntetisk keramik. De lyckades bygga en stark, framgångsrik och kvalitativ kollektion av produkter. Efter att utöka sin verksamhet till andra länder, att utforma innovativa produkter och att börja en egen produktion, var elho redo för ett nytt avsnitt i mitten av 90-talet.

Andra generationen av Elderenbosch-släkten omvandlade elho från ett produktdrivet företag till ett marknadsdrivet företag. Under åren har elho ägnat sig åt produktutveckling, att samla erfarenhet inom hållbar produktion, ett starkt marknadsfokus och ett starkt team.

I dag, som ett svar på nya tekniker och utvidgad urbanisering, fortsätter Elho att anpassa sin strategi efter kundens utvecklande behov. På elho ser vi chanser, fantastiska initiativ och otaliga möjligheter som kan komma världen, våra liv och våra hem tillgodo, och svarar på ett växande behov av att ge plats åt naturen. Och äventyret fortsätter...