elho kör på vindkraft

Efter en förberedelse på mer än 8 år, startades byggandet av elhos egen vindkraftverk den 22 oktober 2015. På den här dagen placerades första betongen i marken. Byggandet tog mer än 7 månader. I slutet av augusti 2016 sattes vindkraftverket officiellt igång. Sedan dess är elho helt självförsörjande när det gäller energi. Vindkraftverkets hållbara energi används direkt vid produktion av plast blomkrukor och bidrar väsentligt till elhos hållbara energimål.

 

Gröna fakta

  • Vindturbinens rotor finns på en höjd av 75 meter, vingarna är 50 meter långa och den totala höjden är 125 meter.
  • Spetsarna på vingarna kan röra sig med en maxhastighet på 75 meter per sekund, eller med andra ord 270 km / timme!
  • 2,5 MW (megawatt) turbinen kan generera 2500 kWh per timme vid full hastighet. Med hänsyn till vindstyrkan och riktningen på elhos terräng kommer turbinen att generera cirka 5,5 miljoner kWh varje år.
  • Miljöpåverkan som orsakas av vindkraftverkets produktion kompenseras genom produktion av hållbar energi inom 6 månader.
  • Det finns mer än 2000 vindkraftverk i Nederländerna. Och en står med stolthet på elhos terräng!
  • elho har vunnit flera pris inom hållbar verksamhet. År 2012 vann elho MVO Tilburg, något vi är väldigt stolta över!