elho bin

Ett paradis för bin

Visste du att vi har 1.800.000 bin! Juli 2016 öppnades Elho Bee House officielt, som för närvarande är hemmet till 24 bikolonier. Stadsbiodlaren Marcel Horck har sått marken med blommor för denna utrotningshotade art.

 

Bihall

Bihallen designades av Quadrant 4. Ett modernt sedumtak rymmer 25 bikolonier och är kopplat till en öppen entré där du kan titta på bina. Bihallen används för mottagning av studenter, grupper och utbildning av nya biodlare. Det är byggt på ett sådant sätt att det är fullständigt flyttbart ifall elho ska expanderas eller flyttas i framtiden.

 

Biträdgård

Den anlagda biträdgården som omgiver bihallen erbjuder tillräckligt med mat för bina hela året runt. Olika arter av pilar, vildapel, hagtorn och lind har planterats där. Senblommande bovete och phacelia garanterar tillräckligt med mat för bina. Den stora dammen erbjuder tillräckligt med plats för bina att flyga utanför sin bikupa. Under tiden har även grodor och sländor bosatt sig runt dammen! ''Inte bara bin utan även andra djur kommer att känna sig hemma i trädgården'', säger Mark van Strijdhoven från Beter Groen.

 

Biodlare

Marcel Horck är enormt stolt över den här platsen på grund av bikolonierna. Han hoppas att detta initiativ kommer att följas av andra företag och företagare som kan göra grönområden eller oanvända mark tillgängliga. ''För att behålla bikolonier är det viktigt att områden görs tillgängliga så att de kan sådas med blommor som ger mat till bin. På så vis kan vi behålla denna viktiga biologiska kedja'', enligt Marcel Horck, Tilburgs biodlare.