menu
Bräken

Nephrolepis

Bräken
Allmäna skötselråd

Växtinformation

Skötsel
Se till att jorden är alltid lätt fuktig, så att bräknen har tillräckligt att dricka. Se dock till att det inte finns ett lager med vatten på botten av krukan, detta kan leda till rotning av rötterna. Bräknen trivs också på fuktiga platser i huset, såsom badrummet eller köket.
Placering
Bräknar kommer överallt till sin rätta, men trivs framför allt på platser där andra växter inte trivs. En bräken känner sig hemma på en plats utan direkt solljus eller i halvskuggan. Blir växtens blad gula och börjar de hänga slappt? I så fall står växten på en för ljus plats.
Omplantering
Att plantera om växten behövs oftast inte, eftersom bräknen växer långsamt. Har växten ändå blivit för stor? I så fall är det bäst att plantera om bräknen på våren eller på sommaren till en större kruka.