Privacy statement

We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Elho gebruikt persoonsgegevens alleen voor de terbeschikkingstelling van de door de gebruiker gevraagde informatie. Voor het overige gebruikt elho slechts persoonsgegevens met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

Op de website van elho wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar je browser kan worden gezonden, waarna dit door je browser in je systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om je te helpen de gewenste informatie te vinden en je bezoek aan de website af te stemmen op je individuele voorkeuren. Je kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door je browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat je geen toegang hebt tot sommige pagina's van de website van elho.

Wijzigingen in ons Privacy Statement
We behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden de gebruikers van deze website aan dit gedeelte regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.